~Setiap umat mempunyai kiblat / syariat atau aturan masing masing. Bagi umat islam kiblatnya adalah Kabah sebagai pusat menghadap kiblat.
~Kaum muslimin hendaknya giat belajar, bekerja, beramal dam berlomba lomba dalam kebaikan.
~Pada hari Kiamat nanti Aklaah akan mengumpulkan semua umat manbusia.

Iklan